Παρουσίαση δίσκου live @blow up, Ηράκλειο Κρήτης, 4 Νοεμβρίου 2021