Στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (με τον Πάνο Κερασιώτη)