Η “νεκρή φύση με αυτοσχεδιασμό” έφτασε Θεσσαλονίκη

Στο εξαιρετικό δισκοπωλείο “Λωτός”, οδός Σκρα 7.

https://lotus.gr/record_info.php?ID=35020