Παρουσίαση δίσκου live @RIDE, Χανιά, 20 Νοεμβρίου 2021